Karlsruher Majolika

7592 Karlsruher Majolika 700coll

Karlsruher Majolika - Landkreis Balingen 700coll

Karlsruher Majolika - blaue Zylindervase  700coll

karlsruhe 3904 - verkauft

karlsruhe 7060

karlsruhe 9009 (4)

karlsruhe 9014 (4)

karlsruhe ascher glasfritten - verkauft

karlsruhe majolika (7)

karlsruhe majolika 9005  (2)

karlsruher majolika 4064 gustav heinkel 700coll

karlsruher majolika 5861  700coll

karlsruher majolika 7060  700coll

karlsruher majolika 7187 werner meschede  700coll

karlsruher majolika 7337

karlsruher majolika 7890 - 700 coll

karlsruher majolika bodenvase 7255  700coll

karlsruher majolika grün KA LV 700coll

Impressum

Flag Counter